Regulamin

Regulamin serwisu greendecor.com.pl

1. Właścicielem marki Greendecor i strony internetowej działającej pod domeną www.greendecor.com.pl jest Zebra spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, Oś. Złota Podkowa 1/14, z kapitałem zakładowym 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia pod numerem KRS 225544, NIP 6770011698.

Definicje

Użytkownik – osoba odwiedzająca witrynę
Dane osobowe – informacje dotyczące osoby fizycznej zawierające imię i nazwisko, dane teleadresowe, datę urodzenia, dane konta bankowego, adres IP


Postanowienia ogólne

2. Operatorem strony internetowej www.greendecor.com.pl jest Zebra sp. z o.o.

3. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze strony www zgodnie z regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz praw Zebra sp. z o.o.


Odpowiedzialność za treść

4. Zebra sp. z o.o. odpowiada wyłącznie za treści własne zamieszczone na stronie www.

5. Informacje na witrynie są na bieżąco aktualizowane oraz edytowane z należytą starannością przez zespół redakcyjny GreenDecor. Jednakże Zebra sp. z o.o. nie udziela gwarancji na prawidłową, aktualną i stałą dostępność witryny internetowej.

6. Zebra sp. z o.o. w każdym czasie zastrzega sobie prawo do zmiany oferty internetowej,  jej uzupełniania, skracania lub całkowitego wycofania.

7. Na stronie www mogą być umieszczone linki do adresów internetowych podmiotów trzecich, za których treść Spółka nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności. Za treści zamieszczone pod linkowanymi adresami odpowiadają wyłącznie ich operatorzy.

8. Jeśli użytkownik, korzystając z linków umieszczonych na stronie, trafi pod adresy, których treści są nieodpowiednie, proszony jest o niezwłoczne zawiadomienie o zaistniałym fakcie operatora witryny. Usunięcie tego rodzaju linków nastąpi bezzwłocznie po uzyskaniu informacji o naruszeniu prawa przez treści adresów linkowanych. Dotyczy to wszystkich linków znajdujących się na stronie.


Prawa autorskie

9. Zawartość strony www chroniona jest polskim i międzynarodowym prawem autorskim. Prawa do wszystkich materiałów zamieszczonych na witrynie zastrzeżone są na rzecz Zebra sp. z o.o. bądź firm lub osób uprawnionych.

10. Żadna część strony, w tym teksty, dokumenty, pliki, układy graficzne, grafiki i zdjęcia nie mogą być powielane lub rozpowszechniane w jakiejkolwiek formie. Dotyczy to również kopiowania, druku, fotokopiowania czy nagrywania przy użyciu dowolnych systemów i środków.

11. Pobieranie i kopiowanie treści ze strony dozwolone jest wyłącznie do prywatnego i niekomercyjnego użytku. Dopuszcza się ustawianie hiperlinków na stronie, w szczególności deep links, inline-links lub linków w technologii Frame wyłącznie za pisemną zgodą Zebra sp. z o.o.

12. Naruszenie licencji i praw autorskich skutkuje odpowiedzialnością prawną określoną w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przepisach kodeku cywilnego lub przepisach prawa prasowego.

Wskazówki techniczne

13. Cyfrowe przetwarzanie danych może powodować błędy. Korzystanie z różnych przeglądarek oraz indywidualne ustawienia oprogramowania mogą spowodować różnice w wyświetlaniu treści i obrazów.


Postanowienia końcowe

14. Spółka dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania serwisu internetowego, jednakże nie może zagwarantować jego funkcjonowania bez awarii i przerw.

15. W razie zastrzeżeń co do prawidłowości pracy serwisu prosimy użytkowników o wiadomość na: kontakt@greendecor.com.pl

16. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie. Aktualny regulamin dostępny jest na stronie www.

Polityka prywatności

17. Administratorem danych osobowych jest Zebra sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie (31-352), Oś. Złota Podkowa 1/14 wpisana do KRS 225544, NIP: 862-155-27-34, REGON: 061470623.

18. Szanujemy Państwa prywatność, przestrzegamy stosownych przepisów prawnych w zakresie ochrony danych osobowych, a także chronimy Wasze dane od strony technicznej.

19. Zapewniamy, że nie przekazujemy danych podmiotom do tego nieuprawnionym.

20. Zapewniamy wszystkim zarejestrowanym użytkownikom realizację uprawnień o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do własnych danych osobowych, prawo żądania aktualizacji oraz prawo do ich usunięcia.

21. Nie udostępniamy ani nie przekazujemy wbrew prawu podmiotom trzecim (w szczególności reklamodawcom) jakichkolwiek danych osobowych posiadanych w ramach bazy danych osobowych naszych użytkowników.

22. Dane osobowe, są wykorzystywane wyłącznie do własnych działań marketingowych.

23. Przekazanie zgromadzonych danych może mieć miejsce wyłącznie na żądanie uprawnionych do tego organów państwa, w szczególności po przedstawieniu stosownych dokumentów potwierdzających potrzebę posiadania tych danych do prowadzonych postępowań.

24. Respektujemy obowiązujące przepisy prawa, w tym Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO), ustawę o ochronie danych osobowych i inne właściwe przepisy o ochronie danych osobowych.

25. Zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych od Państwa danych osobowych.

26. Wszyscy pracownicy zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie ochrony i przetwarzania danych osobowych. Posiadamy wdrożone procedury co do polityki ochrony danych osobowych zgodne z RODO.

Polityka prywatności (plików cookies) serwisu greendecor.com.pl

27. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.

28. Operator serwisu greendecor.com.pl jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.

29. Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu:
a) dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
b) przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników (analiza statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości oraz wyglądu serwisu do panujących trendów; statystyki stosuje się również do oceny popularności strony);
c) możliwości logowania do serwisu;
d) utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.

30. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) – sesyjne i stałe.

31. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki).

32. Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.

33. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym.

34. Operator serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.

35. Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom.

36. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w ich menu (pomoc) lub na stronie producenta.